Blog Image

Merfoto

Merfoto

Om kunstfotografi / kamerabasert kunst

Fotografiet som referent

Foto Posted on Tue, February 05, 2013 11:09:04

Portrettet fanges av et ønske om å possere, skape seg om til en annen kropp som på forhånd forvandles til ett bilde.Picasso statuen

Foto Posted on Mon, November 26, 2012 20:49:46

Dersom jeg liker ett fotografi og dersom det uroer meg. Stopper jeg ved det og gransker det. Pablo Picasso, profil av Jacqueline.Spectator

Foto Posted on Thu, November 22, 2012 14:06:07

Fotograiet gjør meg til spectator til min egen fortid. Min historie som barn er bevart i bildet med følelser, lukter og lyder.Det jeg ser har eksistert

Foto Posted on Tue, November 20, 2012 23:56:00

Fotografiet bekrefter at det jeg ser, virkelig har eksistert.Fotografiet som referent

Foto Posted on Tue, November 20, 2012 23:40:28

Fotografiet er en utstråling av referenten. Fra den virkelige kropp som befant seg der, utgikk stråler som treffer meg som er her. Fotografiet av det forsvunnende vesen berører meg lik en stjernes forsinkede stråler. Roland Bartes- Det lyse rommet.Den blå hansken

Foto Posted on Sun, November 18, 2012 00:41:52

Fotografiets stillbilde synligjør en virkelighet som raskt forsvinner. Den blå hansken var der og er nå blitt foreviget i ett bilde.Tanker om fotografiet

Foto Posted on Sat, November 17, 2012 11:54:47

Fotografiet gjentar mekanisk noe som aldri mer vil kunne la seg gjenta ekistensiellt. Fotografiet leder aldri det som skjer, videre til noe annet. Roland Bartes- Det lyse rommet.