Fotograiet gjør meg til spectator til min egen fortid. Min historie som barn er bevart i bildet med følelser, lukter og lyder.