Fotografiets stillbilde synligjør en virkelighet som raskt forsvinner. Den blå hansken var der og er nå blitt foreviget i ett bilde.