Fotografiet gjentar mekanisk noe som aldri mer vil kunne la seg gjenta ekistensiellt. Fotografiet leder aldri det som skjer, videre til noe annet. Roland Bartes- Det lyse rommet.